ISTORIC

Şcoala Primară „Samuel” este o instituţie de învăţământ particulară acreditată.

Este o școală creștină baptistă, fondată de Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime” și funcţionează sub tutela Bisericii, ca proprietate a acesteia.

Şcoala este situată pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, în clădirea Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime” Deva.

Director,
Prof. Rusu Corina Cristina

Acest istoric începe prin prezentarea alegerii numelui școlii noastre. A fost ales numele Samuel (Dumnezeu a ascultat) inspirați din viața liderului național Samuel din Sfintele Scripturi: un copil iubit, un tânăr deosebit și un adult respectabil.

Școala „Samuel” cuprinde pregătirea pentru preşcolari şi pentru elevi, ciclul primar.

Grădiniţa „Samuel” şi-a deschis pentru prima dată porţile pe data de 15 septembrie 1997, la adresa existentă în prezent, cu un număr de 47 de copii în două grupe combinate: mică-mijlocie şi mare-pregătitoare, având angajate 2 educatoare şi o îngrijitoare. Dotarea grădiniţei a fost făcută de Biserica Baptistă „Sfânta Treime” în colaborare cu părinţii copiilor şi cu ajutorul sponsorizărilor. În 20 martie 2003, Grădiniţa a obţinut autorizaţia de încredere.

Şcoala Primară „Samuel” a fost înfiinţată în septembrie 2004, deschizându-şi pentru

prima dată porţile pe data de 15 septembrie 2004, cu un număr de 11 de elevi în clasa I,

având angajate o învăţătoare şi o îngrijitoare. În octombrie 2005, Şcoala Primară „Samuel” a obţinut autorizaţia de încredere. În fiecare an şcolar următor s-a mai adăugat câte o clasă până la completarea ciclului primar.

În  data de 17 iunie 2009 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării emite Ordinul nr. 4380 prin care se acordă acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa  „Samuel” Deva,  judeţul Hunedoara şi Ordinul nr. 4381 prin care se acordă acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” Deva, judeţul Hunedoara,  pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”.

În data de 12 noiembrie 2009 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării emite Ordinul prin care se aprobă comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel”din Deva, persoane juridice de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa  „Samuel” din Deva.

În prezent, Şcoala Primară „Samuel” are 3 grupe de preşcolari: grupa mică – 23 copii, grupa mijlocie -18 copii, grupa mare – 24 copii şi 5 clase în ciclul primar: clasa pregătitoare cu 11 elevi, cls I cu 9 elevi, cls a II-a cu 7 elevi, cls a III-a cu 18 elevi şi cls a IV-a cu 12 elevi.

În total 65 preşcolari şi 57 elevi. De asemenea instituţia are 16 salariaţi: 10 cadre didactice şi 6 nedidactice.

Valorile școlii sunt Credință, Caracter, Calitate și Curtoazie și exprimă prioritatea calității persoanei, care va avea relații sănătoase și va presta o muncă excelentă.

Viziunea Şcolii Primare „Samuel” este formarea generaţiilor viitoare de oameni, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, creştini cu competenţă profesională şi integritate morală, cetăţeni demni, oneşti, valoroşi, creativi care să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea societăţii româneşti.

De 20 de ani această viziune a format și a schimbat sute de copii!