ISTORIC

Școala Primară „Samuel” din Deva este o instituție de învățământ particulară, acreditată, cu o istorie peste 20 de ani.

Este o școală creștină, fondată de Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime” și funcţionează sub tutela Bisericii, ca proprietate a acesteia.

A fost ales numele Samuel (Dumnezeu a ascultat) inspirați din viața liderului național Samuel din Sfintele Scripturi: un copil iubit, un tânăr deosebit și un adult respectabil.

Școala „Samuel” cuprinde pregătirea pentru preşcolari şi pentru elevi, ciclul primar. Grădiniţa „Samuel” şi-a deschis pentru prima dată porţile pe data de 15 septembrie 1997, la adresa existentă în prezent, cu un număr de 47 de copii în două grupe combinate: mică-mijlocie şi mare-pregătitoare, având angajate 2 educatoare şi o îngrijitoare. Dotarea grădiniţei a fost făcută de Biserica Baptistă „Sfânta Treime” în colaborare cu părinţii copiilor şi cu ajutorul sponsorizărilor.

În 20 martie 2003, Grădiniţa a obţinut autorizaţia de încredere. Şcoala Primară „Samuel” a fost înfiinţată în septembrie 2004, deschizându-şi pentru prima dată porţile pe data de 15 septembrie 2004, cu un număr de 11 de elevi în clasa I, având angajate o învăţătoare şi o îngrijitoare. În octombrie 2005, Şcoala Primară „Samuel” a obţinut autorizaţia de încredere. În fiecare an şcolar următor s-a mai adăugat câte o clasă până la completarea ciclului primar.

În  data de 17 iunie 2009 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării emite Ordinul nr. 4380 prin care se acordă acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa  „Samuel” Deva,  judeţul Hunedoara şi Ordinul nr. 4381 prin care se acordă acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” Deva, judeţul Hunedoara,  pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”.

Prof. Rusu Corina Cristina, Director

În data de 12 noiembrie 2009 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării emite Ordinul prin care se aprobă comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel”din Deva, persoane juridice de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa  „Samuel” din Deva.

În prezent, Şcoala Primară „Samuel” are 3 grupe de preşcolari: grupa mică – 23 copii, grupa mijlocie -18 copii, grupa mare – 24 copii şi 5 clase în ciclul primar: clasa pregătitoare cu 11 elevi, cls I cu 9 elevi, cls a II-a cu 7 elevi, cls a III-a cu 18 elevi şi cls a IV-a cu 12 elevi.

În total 65 preşcolari şi 57 elevi. De asemenea instituţia are 16 salariaţi: 10 cadre didactice şi 6 nedidactice.

Valorile școlii sunt Credință, Caracter, Calitate și Curtoazie și exprimă prioritatea calității persoanei, care va avea relații sănătoase și va presta o muncă excelentă.

Viziunea Şcolii Primare „Samuel” este formarea generaţiilor viitoare de oameni, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, creştini cu competenţă profesională şi integritate morală, cetăţeni demni, oneşti, valoroşi, creativi care să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea societăţii româneşti.

De 20 de ani această viziune a format și a schimbat sute de copii!

Rusu Corina

DIRECTOR

Băeș Nicoleta

MANAGER

Rusu Timotei

PASTOR

Cocariu Daniel Virgil

PASTOR

Costa Loredana

PROFESOR

Fălan Maria-Magdalena

PROFESOR

Gogu Edith

PROFESOR

Moroșan Ana-Maria

PROFESOR

Pârva Adriana-Ioana

PROFESOR

Răducanu Andreea

PROFESOR

Rusu Beniamin

PROFESOR

Truția Mihaela

PROFESOR

Andrica Anca-Maria

ÎNVĂȚĂTOR

Ardeleanu Daniela

ÎNVĂȚĂTOR

Suciu Doina-Olivia

ÎNVĂȚĂTOR

Șandru Monica

EDUCATOR

Băbaș Marcela

ÎNGRIJITOR COPII

Rozalia Moise

ÎNGRIJITOR COPII

Țieran Claudia

ÎNGRIJITOR COPII

Botoș Claudia

ASISTENT MEDICAL

Popa Ana

ADMINISTRATOR

Stancu Gheorghe

PAZNIC

SĂLI

4 SĂLI DE GRUPĂ
5 SĂLI DE CLASĂ
SALĂ POLIVALENTĂ
BIBLIOTECĂ
SALĂ DE MESE

CABINETE

CABINET METODIC
CABINET MEDICAL
DIRECȚIUNE
SECRETARIAT

ECHIPAMENTE

PC-URI
LAPTOP-URI
VIDEO-PROIECTOARE
MULTIFUNCȚIONALE
CD PLAYER

Pentru un start în viață de neegalat